รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงจีรณา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 27 ธ.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็ก   บ้านอากาเป้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพู นอนอยู่บริเวณหน้าป้ายสถานสงเคราะห์ฯ เพียงลำพัง จึงนำส่งโรงพยาบาลสันทราย ต่อมาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ