รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงพาขวัญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 27 ธ.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ร้านค้าปากทางเข้าหมู่บ้านสมานมิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านจึงนำส่งเด็กไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ต่อมาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ