รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงปสุตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 27 ธ.ค. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ๒๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน บิดามารดาเด็ก  ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ศาลาติดกับริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง เยื้องกับซุ้มประตูปากทางเข้าบ้านคอกวัว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็น บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ