รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายณัฐภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 27 ธ.ค. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด้กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างร่องระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่ ๔๑ ถนนสุริยาวงศษ หลังวันทุ่งจันทร์สมุทร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ