รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำการประเมินและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการ บพด.

วันที่ของข่าว : 22 ธ.ค. 2560

Share

ประกาศผู้ชนะ  นางสาว กรรณิกา  ขวัญอารีย์ ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน 2,990,000 บาท ทั้งนี้จะมีการเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำการประเมินและพัฒนามาตรฐาน การจัดสวัสดิการ บ้านพักเด็กและครอบครัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ