รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ของข่าว : 18 ธ.ค. 2560

Share

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ รับรู้ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์โครงการและแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณโรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครฯ รวมทั้งสิ้น 202 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ