รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมินหลัง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ธ.ค. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ อายุแรกรับ ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง มารดาชื่อ นางสาวสุภัสสรา หมินหลัง อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๗ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ส่วนบิดาไม่ปรากฏ สาเหตุเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มารดาเด็กไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้และที่อยู่อาศัย ต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาสูงอายุและต้องออกไปประกอบอาชีพหารายได้ จึงขอฝากบุตรเข้ารับการสงเคราะห์ชั่วคราวในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯไม่สามารถติดตามบิดาและมารดาของเด็กตามที่อยู่ตามภูมิลำเนาได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗ ๕๓๕ ๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ