รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงลักษิกา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 28 พ.ย. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ อายุแรกรับ ๑๗ วัน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกยัดใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้บริเวณป่าข้างทางหมู่บ้านลัดดาแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ