รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกนกกาญจน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 28 พ.ย. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑ ปี ๓ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก มารดาเด็กชื่อนางส้ม (ไม่ปรากฏชื่อ – สกุลจริง) บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กทอดทิ้งเด็กไว้กับคนรู้จักที่ร้านพระเซียงกง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังจากนั้นได้พยายามติดต่อมารดาเด็ก ซึ่งมารดาเด็กอ้างว่าไม่สามารถมารับบุตรได้ โดยไม่สามารถติดต่อได้อีก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ