รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเอมมาลิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 พ.ย. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ๒๙ วันเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งในกระท่อมสวนยางพารา หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาของเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็กแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ ม.๑๓ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. ๐๔ ๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ