รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ของข่าว : 5 พ.ย. 2560 54

Share

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ณ แก่งกระจานคันทรี่คลับแอนด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมทั้งการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดโดย มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 40 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ