รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3

วันที่ของข่าว : 3 พ.ย. 2560 58

Share

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รุ่นที่3 ณ.โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ภาคกลางและภาคใต้ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย.รวมทั้งสิ้น 75 คน  

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ