รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงการดา ภูลายยาว

วันที่ของข่าว : 16 ต.ค. 2560

Share

เด็กหญิงการดา ภูลายยาว เกิดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อายุแรกรับ๒ เดือน อายุปัจจุบัน ๑ ปีรับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็ก ครอบครัวบิดาเด็กมีฐานะยากจน ตามสูติบัตรมารดาเด็กชื่อนางสาวขนิษฐา สัมพันธ์อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕๕/๑๑๘ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บิดาเด็กชื่อนายพรศักดิ์ ภูลายยาว  หากผู้ใดเป็นบิดารมารดาหรือผู้ปกครองเด็กของเด็กสามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ที่เบอร์โทร ๐-๔๒๑๒-๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ