รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์วิจิตปรีชา

วันที่ของข่าว : 16 ต.ค. 2560

Share

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์วิจิตปรีชา เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑ เดือน รับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตามหลักฐานทางสูติบัตร มารดาชื่อ
นางสาวรตาธินีย์หงษ์วิจิตปรีชา อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดา
หรือผู้ปกครองเด็กของเด็กสามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ที่เบอร์โทร ๐-๔๒๑๒-๐๐๗๔ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ