รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

แจ้งระบบโทรศัพท์ภายในเสียไม่สามารถใช้งานได้ (อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสีย)

วันที่ของข่าว : 9 ต.ค. 2560

Share

เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสีย มีอายุการใช้งานนานไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ