รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายยิ่งรวย โนราช

วันที่ของข่าว : 6 ต.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อายุแรกรับ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี  ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอรรณพ โนราช มารดาเด็กชื่อนางสาวศิริกัลยา อึงอาคม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๔/๑ ถนนสามัคคี ซอย ๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต่อมานางสาวศิริกัลยา อึงอาคม เข้ามาติดต่อแจ้งว่าเป็นมารดาเด็ก พร้อมกับนำสูติบัตรมาแสดงเป็นหลักฐานและขอฝากเด็กไว้ชั่วคราว หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาที่สถานสงเคราะห์ฯ อีกเลย   นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ