เด็กหญิงจิตรทิวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงจิตรทิวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 6 ต.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล โดยพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณริมทางเท้าถนนบางนา – ตราด ซอย ๑๓ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยโรงพยาบาลสิรินธร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ