รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงพิราอร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 6 ต.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล โดยพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณเทศบาลรังสรรค์เหนือ ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ