รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

"สื่อดิจิทัลกับเด็กแลเยาวชนไทย" โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

วันที่ของข่าว : 28 ก.ย. 2560

Share

"สื่อดิจิทัลกับเด็กแลเยาวชนไทย" โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ