รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายปรินทร์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 25 ส.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ เนื่องจากพบว่าเด็กถูกทอดทิ้งไว้หน้าประตูบ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑ ซอยเครืองาม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่ปรากฏข้อมูลของบิดาและมารดาเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลารับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งระหว่างที่เด็กอยู่ในความอุปการะ บิดามารดา หรือญาติไม่ได้มาติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗ ๔๓๓ ๐๒๑๘ หรือ ๐๗ ๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ