รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัชรากร ทวีปัญญากุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ส.ค. 2560

Share

เด็กชายวัชรากร ทวีปัญญากุล  เด็กชายไม่ทราบชื่อ-สกุล จริง จึงตั้งชื่อให้ เด็กชายวัชรากร ทวีปัญญากุล  เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และถูกนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเด็กมีอาการหายใจลำบากและมีน้ำหนักน้อย อีกทั้งมารดาเด็กแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นเป็นชื่อตน คือ นางสุรางคณา แสวงทรัพย์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านปรากฏว่าชื่อดังกล่าว ไม่ใช่ชื่อมารดาเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กสามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เบอร์โทรติดต่อสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายศรีธรรมราช ๐๗๕-๓๕๖-๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ