รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันที่ของข่าว : 9 ส.ค. 2560 49

Share

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมมอบโล่ผู้ชนะการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปี 2560 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา

ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบปัญหาอุปสรรคในการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวและทราบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน จำนวน 77 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 170 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ