รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สท. จัดอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม สท. เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข

วันที่ของข่าว : 28 ก.พ. 2558

Share

สท. จัดอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม สท. เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ