รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ร่างเอกสารจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กปีงบประมาณ 2561 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันที่ของข่าว : 1 ส.ค. 2560

Share

      สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  มีความประสงค์จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ2561 (1 ต.ค.2560 – 30  ก.ย.2561) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัสดุดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์ลักษณ์ หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวตน ได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี      

 

255  ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชวิถี  กทม. 10400  หมายเลขโทรศัพท์ 023547484-5 ในวันเวลาราชการ    

โทรสาร 023547485ต่อ115  หรือทาง  rajvathihome @hotmail.com

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ