รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

โครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 ก.ค. 2560 45

Share

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตงลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานกิจกรรมกับสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในโครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สถานสงเคราะห์เด็กออ่นพญาไท จังหวัดนนทบุรี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ