รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงศุภัทร แก้วอำไพ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 26 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ อายุ ๔ ปี ๓ เดือนบิดาชื่อนายเกียรติศักดิ์ แก้วสุโพธิ์ อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ตำบลหลุบเลา อำเภอพูพาน จังหวัดสกลนคร มารชื่อนางสาวสมหญิง แก้วอำไพ อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจาก มารดาต้องโทษคดีลักทรัพย์ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี นำส่งโดยเรือนจำอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อมามารดาได้ขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเป็นเวลานาน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ