รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอนพัช พุ่มจร

วันที่ของข่าว : 25 ก.ค. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ อายุ ๓ ปี ๖ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดา มารดาชื่อนางสุมาลี พุ่มจร อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สาเหตุเนื่องจาก มารดาทอดทิ้งเด็กหลังคลอดที่โรงยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครยนายกหากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ