รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกมลชนก ฝันมา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อายุ ๒ ปี ๘ เดือน บิดาชื่อนายหัสนัย ฝันมา มารดาชื่อนางนุชจิรา เทพวงค์ สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง (นางสาวกัลยา ผลฟักแฟง) ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๘๔๒ (หมู่บ้านรินทอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลคููต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รับเข้าไว้ในความอุปการะที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ