รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงขวัญดิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ ๗ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดและมารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำพนักงาน โซนสนามกอล์ฟ ของโรงแรมรอยัลฮิลล์ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ