รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงปูริดา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 ก.ค. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ ๖ เดิอน ไม่ปรากฏชื่อบิดาและมารดา สาเหคุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณชุมชนริมคลองตรงข้ามตลาดดอกไม้ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ