รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ก.ค. 2560 43

Share

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรสู่ "DCY 4.0" กับนวัตกรรมด้านสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติและทบทวนการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องนพวงศ์ 3 ชั้น 2โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็กและบุคลากรจากหน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ