รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 ก.ค. 2560 43

Share

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยากร ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่โครงการและผู้ปฎิบัติงานในสถานรองรับ 30 แห่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ