รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สท. พม. รับสมัครกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ International Folklore Children’s Festival of Sale ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศโมร็อกโก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2558

Share

       นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า องค์การ Association Bouregreg (FIFE – MAROC) ได้กำหนดจัดงาน International Folklore Children’s Festival of Sale (Morocco)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนนานาชาติจากทั่วโลก โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินขบวนพาเหรด การแต่งกายประจำชาติ เป็นต้น โดยหน่วยงานผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศโมร็อกโก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศโมร็อกโกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน             

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดรับสมัครกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรม อายุระหว่าง 10 - 14 ปี จำนวน 16 คน และครูผู้ฝึกสอน จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ International Folklore Children’s Festival of Sale ระหว่างวันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศโมร็อกโก

        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โทร 0-2651-6534 และ0-2255-5850-7 ต่อ 178 ,179  ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.opp.go.th ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 29 มกราคม 2558

      

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ