รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

14 มี.ค. 2561 : “องค์กร ดย.โปร่งใส”

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์กร ดย.โปร่งใส” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

31 ม.ค. 2561 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561

25 ม.ค. 2561 : โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ​​​นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและวุฒิบัตรแก่เด็กที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

23 ม.ค. 2561 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 20-24มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

18 ธ.ค. 2560 : นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ รับรู้ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์โครงการและแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณโรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

7 ธ.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ

15 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

5 พ.ย. 2560 : ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

4 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

3 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3 ณ.โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ

12 ต.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม301 ชั้น3 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

19 ก.ย. 2560 : จิตอาสา พม.เพื่อพ่อหลวง

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

18 ก.ย. 2560 : “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กในสถานรองรับที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 ก.ย. 2560 : งาน KM DAY ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน KM DAY ประจำปี 2560 ณ.หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

30 ส.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560 ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ