รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

10 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

5 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มี.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

เรื่อง วิจัยแบบจำลองระบบเครือข่ายทางสังคมแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

20 มี.ค. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มี.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสกู๊ปสารคดีเชิงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสกู๊ปสารคดีเชิงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน วงเงินงบประมาณ 1,975,000 บาท

8 มี.ค. 2561 : ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง)

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง)

28 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 2,718,900 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

26 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัว โรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัว โรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ

22 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

21 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก

21 ก.พ. 2561 : ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

13 ก.พ. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ