รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

16 เม.ย. 2564 : ช่องทางการติดต่อศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ ระหว่างวันที่​19-30​ เมษายน​ 2564​ ข่าวเด่น

ช่องทางการติดต่อศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ ระหว่างวันที่​19-30​ เมษายน​ 2564​2 เม.ย. 2564 : เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

31 มี.ค. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2563 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2563 (ส่วนกลาง)

19 มี.ค. 2564 : การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564

17 มี.ค. 2564 : รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256415 มี.ค. 2564 : ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียนอายุ 15-30 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 (ASEANDSE 2021) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสู่เวทีระดับภูมิภาค

12 มี.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายเเดนใต้ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายเเดนใต้

9 มี.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาลง 9 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ข่าวเด่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาลง 9 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 25643 มี.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 ก.พ. 2564 : ประชาสัมพันธ์การประชุม YOUTH ECONOMIC ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การประชุม YOUTH ECONOMIC

22 ก.พ. 2564 : ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2564

19 ก.พ. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำเดือนมกราคม 256415 ก.พ. 2564 : ประชาสัมพันธ์การประชุม 1st Youth Conference on ASEAN & ITALY – Partnership for Development ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การประชุม 1st Youth Conference on ASEAN & ITALY – Partnership for Development15 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ