รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเละเเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563

15 ม.ค. 2564 : รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าวเด่น

รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตามไฟล์ที่แนบ) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตามไฟล์ที่แนบ)

24 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

23 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

18 ธ.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

16 ธ.ค. 2563 : ประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

15 ธ.ค. 2563 : เลื่อนการเปิดรับสมัครหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ข่าวเด่น

เลื่อนการเปิดรับสมัครหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย

1 ธ.ค. 2563 : เปิดรับสมัครยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม 15 สาขา 57 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม25 พ.ย. 2563 : ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

24 พ.ย. 2563 : ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล18 พ.ย. 2563 : ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ข่าวเด่น

ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

16 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อมาชิกสภาเด็กเเละเยาวชนเเห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อมาชิกสภาเด็กเเละเยาวชนเเห่งประเทศไทย

11 พ.ย. 2563 : การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) ข่าวเด่น

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ