รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

21 ธ.ค. 2562 : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ข่าวเด่น

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ในการนี้ อธิบดี ดย. มอบหมายให้รองอธิบดี ดย.(นายอนุกูล ปีดแก้ว)กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน และสังคม กล

19 ธ.ค. 2562 : รมว.พม.มอบทุนการศึกษาให้น้องมิลค์แชมป์โลกโดรน 2 สมัย ที่มีอายุน้อยที่สุด ข่าวเด่น

รมว.พม.มอบทุนการศึกษาให้น้องมิลค์แชมป์โลกโดรน 2 สมัย ที่มีอายุน้อยที่สุด วันที่19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ชั้น9 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.วรรรญา วรรรผ่อง นักแข่งโดรนเรซซิ่งระดับโลก ประเภทหญิง รายการ “2019 FAI WORLD DRONE RACING CHAMPIONSHIP GRAND FINAL” ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใ

17 ธ.ค. 2562 : การประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทาง Video Conference

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับฟังการประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทาง Video Conference โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเปิดการประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ ของผู้ปฏิบัติงานผ่านทางระบบ video conference จา

17 ธ.ค. 2562 : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) คู่มือครอบครัวอุปถัมภ์ ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

16 ธ.ค. 2562 : ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาร่างกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ

14 ธ.ค. 2562 : โครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพและงานเลี้ยงรับรอง โครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านทางกิจกรรม เช่น การนำเสนอข้อมูลประเทศ การอภิปรายกลุ่

14 ธ.ค. 2562 : ประชุมคณะเยาวชนฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ จากการเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 52 วัน ณ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซีย

การประชุมประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 และเข้าร่วมการประชุมประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะเยาวชนฯ ได้แลกเปลี่ยน

14 ธ.ค. 2562 : การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทการบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)ถ้วย ข รอบชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางภาวินี สุมลตรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทการบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)ถ้วย ข รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผลการประกวดดังนี้ วงช่อจำปี โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ วงล

12 ธ.ค. 2562 : ตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นาย วินัย พันธุรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพื่อพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชว

12 ธ.ค. 2562 : ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) คู่มือครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

12 ธ.ค. 2562 : พัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อันนำมาสู่ทักษะการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม และสร้างแนวทางการส่งเ

12 ธ.ค. 2562 : รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 รวมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ ชั้น 2 สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

11 ธ.ค. 2562 : ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance

9 ธ.ค. 2562 : การทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

8 ธ.ค. 2562 : "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสันติ นพท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาแบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนน่าอยู่ (ทาสี เขียนป้าย ปรับภูมิทัศน์) ห้องสมุดในฝัน (ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ จัดประเภทหนังสือ) สนามเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ