รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

13 ธ.ค. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

19 พ.ย. 2559 : กิจกรรม“เด็กไทย หัวใจ พม. ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ข่าวเด่น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กิจกรรมทำความสะอาด และบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาถวายความอาลัย ณ บริเวณ สนามหลวง

3 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560

2 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560

21 ส.ค. 2559 : งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

18 ส.ค. 2559 : การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวรุ่นที่4 ข่าวเด่น

วันที่(18 ส.ค. 59) เวลา 13.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวรุ่นที่4 ณ โรงแรมไอเรสซิเด้นท์โฮเทล สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

9 ส.ค. 2559 : ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ข่าวเด่น

ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016

8 ส.ค. 2559 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559 ข่าวเด่น

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559

23 ก.ค. 2559 : “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ข่าวเด่น

“ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

10 ก.ค. 2559 : กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

กิจกรรมรณรงค์เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

21 มิ.ย. 2559 : วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559

28 ก.พ. 2559 : "ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว" ข่าวเด่น

ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว ณ โรงแรมอะเดรียติก พัทยา จ.ชลบุรี

21 พ.ย. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดประชุมผู้ประกอบการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพ ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองของเด็ก ที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แกรน ฮาวเวิร์ด และ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ

18 พ.ย. 2558 : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ รุ่นที่ 1 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เเละพัสดุ ณ.ห้องมิ่งเมืองชั้น4 โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ รุ่น1 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2558 มีกลุ่มเป้าหมายได้เเก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เเละพัสดุในสังกัดบ้านพักเด็กเเละเยาวชน ทั้งในพื้นที่ กทม. ภาคกลาง/ตะวันออก /เหนือและภาคใต้รวมทั้งสิ้น 138 คน

6 พ.ย. 2558 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม” ข่าวเด่น

การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม”


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ