รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์13 มี.ค. 2563 : ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจเอกสาร ข่าวเด่น

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจเอกสาร10 มี.ค. 2563 : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าวเด่น

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)6 มี.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ6 มี.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ28 ก.พ. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย28 ก.พ. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ26 ก.พ. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 325 ก.พ. 2563 : มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2553 - 2562 ข่าวเด่น

มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2553 - 256225 ก.พ. 2563 : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)

19 ก.พ. 2563 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 2,056 ล้านบาท ข่าวเด่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 2,056 ล้านบาท

8 ก.พ. 2563 : ประกาศชี้แจง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

ประกาศชี้แจง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่ออนุมัติเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนต่อไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน 8 กุมภาพันธ์ 2563

7 ก.พ. 2563 : เลื่อนจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้บงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

เลื่อนจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้บงดูเด็กแรกเกิด3 ก.พ. 2563 : การรับหนังสือรับรองฯ โครงการ Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย 2/2562 ข่าวเด่น

การรับหนังสือรับรองฯ โครงการ Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย 2/2562

31 ม.ค. 2563 : การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ข่าวเด่น

การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 327 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ