รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ก.พ. 2562 : การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2562 ข่าวเด่น

การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2562

1 ก.พ. 2562 : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม” ข่าวเด่น

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม”

31 ม.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)

28 ม.ค. 2562 : คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project: Net Pracharat) เพื่อรับรางวัล “WSIS Project Prizes 2019” ของ ITU ข่าวเด่น

คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project: Net Pracharat) เพื่อรับรางวัล “WSIS Project Prizes 2019” ของ ITU

24 ม.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

24 ม.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

21 ม.ค. 2562 : ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

18 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

10 ม.ค. 2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ขอความกรุณาแจ้งรายงานผลการดำเนินงานฯ มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรสารหมายเลข 02-651-7796 หรืออีเมล์ secretary@gmail.com ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

7 ม.ค. 2562 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) และครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) และครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) จากเดิมวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

7 ม.ค. 2562 : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับรางวัลประสานตอบรับการรับรางวัลในวันที่ 23 ม.ค. 62 ณ ห้องรอยัล จูขีลี บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้ที่ นางสาวโสภา ปัญญากาวิน โทร 023-068925 มือถือ 085-6023563

4 ม.ค. 2562 : เรื่อง ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

เรื่อง ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลงประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

12 ธ.ค. 2561 : ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา"ประลองเพลงประเลวมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

11 ธ.ค. 2561 : หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ

11 ธ.ค. 2561 : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ... ข่าวเด่น

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ