รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ

16 ส.ค. 2560 : งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

9 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

8 ส.ค. 2560 : การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

8 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

7 ส.ค. 2560 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

4 ส.ค. 2560 : เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : ชุดที่ 1 ข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กหรือเยาวชนและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : ชุดที่ 1 ข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กหรือเยาวชนและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

4 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017

2 ส.ค. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

19 ก.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 (ส่วนภูมิภาค)

19 ก.ค. 2560 : ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560

ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560

19 ก.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (ส่วนกลาง)

17 ก.ค. 2560 : การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

3 ก.ค. 2560 : ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

22 มิ.ย. 2560 : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ