รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ต.ค. 2560 : แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ ประจำปี 2555 - 2559

แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ ประจำปี 2555 - 2559

16 ต.ค. 2560 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

12 ต.ค. 2560 : ขยายเวลาการรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

ขยายเวลาการรับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

9 ต.ค. 2560 : แจ้งระบบโทรศัพท์ภายในเสียไม่สามารถใช้งานได้ (อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสีย)

เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสีย มีอายุการใช้งานนานไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

28 ก.ย. 2560 : "สื่อดิจิทัลกับเด็กแลเยาวชนไทย" โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

"สื่อดิจิทัลกับเด็กแลเยาวชนไทย" โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

22 ก.ย. 2560 : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

22 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560-ส่วนกลาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560-ส่วนกลาง

22 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560-ส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560-ส่วนภูมิภาค

21 ก.ย. 2560 : คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

13 ก.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

31 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

28 ส.ค. 2560 : ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

21 ส.ค. 2560 : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ