รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ม.ค. 2559 : แบบเสนอประวัติ ยุวสตรีดีเด่น ข่าวเด่น

แบบเสนอประวัติ ยุวสตรีดีเด่น

7 ม.ค. 2559 : หลักเกณฑ์การคัดเลือก 59 ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 59

6 ม.ค. 2559 : ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน กสก

ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน กสก

6 ม.ค. 2559 : ประกาศผลประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ประกาศผลประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

6 ม.ค. 2559 : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

17 ธ.ค. 2558 : รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน

15 ธ.ค. 2558 : แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58

แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ 1-6 ปรับ พ.ย. 58

8 ธ.ค. 2558 : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน World Youth Day

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอร์ ว่า สาธารณรัฐโปแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Youth Day ที่เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

8 ธ.ค. 2558 : ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

8 ธ.ค. 2558 : กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์

กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์

7 ธ.ค. 2558 : ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประชาสัมพันธ์ภาระกิจงานกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานด้านเด็กใช้ช่องทางดังกล่าวในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ

2 ธ.ค. 2558 : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณะการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณะการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

30 พ.ย. 2558 : การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็ก

การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็ก

30 พ.ย. 2558 : ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

19 พ.ย. 2558 : แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ