รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ม.ค. 2558 : ประกาศเรื่องการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศเรื่องการรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

22 ม.ค. 2558 : สท.พม.ประกาศผลการประกวดกิจกรรม"โครงการลมหายใจไร้มลทิน"ประจำปี 2557 ข่าวเด่น

สท.พม.ประกาศผลการประกวดกิจกรรม"โครงการลมหายใจไร้มลทิน"ประจำปี 2557

20 ม.ค. 2558 : ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 27 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

12 ม.ค. 2558 : สท. พม. รับสมัครกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ International Folklore Children’s Festival of Sale ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศโมร็อกโก ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า องค์การ Association Bouregreg (FIFE – MAROC) ได้กำหนดจัดงาน International Folklore Children’s Festival of Sale (Morocco) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนนานาชาติจากทั่วโลก โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินขบวนพาเหรด การแต่งกายประจำชาติ เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ