รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

26 พ.ย. 2557 : สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ข่าวเด่น

สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557

26 พ.ย. 2557 : การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557

การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557

25 พ.ย. 2557 : สทส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557 ข่าวเด่น

สทส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557

13 พ.ย. 2557 : สท.พม.จัดอบรมเยาวชนแลกเปลี่ยนอาเซียน - อินเดีย โครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2014 ณ ประเทศอินเดีย ข่าวเด่น

โครงการนี้จัดครั้งแรกในปี 2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียริเริ่มโครงการ ASEAN–INDIA Student Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการหลักในการเสริมสร้างความเข้าในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการ ร่วมมือกันระหว่างสองภาคส่วน

7 พ.ย. 2557 : สท.พม.ร่วมกับมูลนิธิเรยูไกจัดประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 (รอบชิงชนะเลิศ) “ข้าพเจ้าสร้างวินัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผอ.สท. เป็นประธานมอบรางวัลพร้อม กล่าวโอวาทให้แก่ผู้เข้าการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าสร้างวินัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร”

6 พ.ย. 2557 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้เข้ารับรางวัลพระประชาบดี ครั้งที่ 3/2557 ข่าวเด่น

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รอง ผอ.สท. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ครั้งที่ 3/2557

3 พ.ย. 2557 : การฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่2 ข่าวเด่น

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" รุ่นที่2

30 ต.ค. 2557 : สทส.จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

สทส.จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

27 ต.ค. 2557 : คณะเยาวชนไทย โครงการเรือเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยม คารวะและรับโอวาท รมว.พม.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

คณะเยาวชนไทย โครงการเรือเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยม คารวะและรับโอวาท รมว.พม.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

25 ต.ค. 2557 : สท.พม.จัดงานแถลงข่าว โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2557

สท.พม.จัดงานแถลงข่าว โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2557

20 ต.ค. 2557 : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 7/2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ กดยช. ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม สทด ชั้น 2 สท กรุงเทพ ฯ

12 ต.ค. 2557 : สทอ.จัดประชุม Se-Forum ส่งเสริมความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม พัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส จัดประชุม Se-Forum ส่งเสริมความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม พัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ