รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 . ประชาสัมพันธ์ข่าว แจ้งรายชื่อของผู้สมัครกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2 . ประชาสัมพันธ์ข่าว กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการการเด็กและเยาวชน

1 เม.ย. 2562 : เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

เรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (ส่วนภูมิภาค)29 มี.ค. 2562 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก28 มี.ค. 2562 : การรับสมัครคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

การรับสมัครคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

25 มี.ค. 2562 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

21 มี.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

15 มี.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย14 มี.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการฯ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแผ่นดินเดียวกัน ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน จำนวน 1 อัตรา กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการฯกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมภายใต้โครงการแผ่นดินเดียวกันตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน จำนวน 1 อัตรากองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

21 ก.พ. 2562 : เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน ข่าวเด่น

เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

12 ก.พ. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)

11 ก.พ. 2562 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะจำหน่ายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. - เวลา 11.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าว ขออทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทรศัพท์ 02 3547 484-5 ต่อ 113 ในวันเวลาราชการ ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่

6 ก.พ. 2562 : การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2562 ข่าวเด่น

การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2562

1 ก.พ. 2562 : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม” ข่าวเด่น

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม”

31 ม.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ