รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ม.ค. 2561 : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวเด่น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564

5 ม.ค. 2561 : ประกาศผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

29 ธ.ค. 2560 : รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN + 3 Social Entrepreneurs in Action"

26 ธ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

21 ธ.ค. 2560 : รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560

15 ธ.ค. 2560 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

13 ธ.ค. 2560 : เอกสารประกอบการเสวนาโต๊ะกลม

เอกสารประกอบการเสวนาโต๊ะกลม " อปท. เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ปัญหาและอุปสรรค"

30 พ.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

23 พ.ย. 2560 : ข้อมูลประกอบการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ประจำปี 2560

20 พ.ย. 2560 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

16 พ.ย. 2560 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

14 พ.ย. 2560 : แบบฟอร์มกรอกข้อมูลดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ

10 พ.ย. 2560 : ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ส่วนภูมิภาค)

7 พ.ย. 2560 : การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

30 ต.ค. 2560 : ผลการประกวดดนนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

ผลการประกวดดนนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ