รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

31 ม.ค. 2563 : การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ข่าวเด่น

การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 327 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน27 ม.ค. 2563 : รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 256021 ม.ค. 2563 : มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ข่าวเด่น

มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐20 ม.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

20 ม.ค. 2563 : ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน ข่าวเด่น

ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน20 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชานแดนใต้ ข่าวเด่น

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะ ให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดให้เด็กในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด17 ม.ค. 2563 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum10 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 256210 ม.ค. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/25628 ม.ค. 2563 : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวเด่น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 25626 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 25626 ม.ค. 2563 : การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล ข่าวเด่น

การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล

3 ม.ค. 2563 : ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี27 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ