รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)1 ก.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2563 : ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ข่าวเด่น

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ29 มิ.ย. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)25 มิ.ย. 2563 : การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย 1/2563 ข่าวเด่น

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย 1/256324 มิ.ย. 2563 : ประกาศ ดย. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ข่าวเด่น

ประกาศ ดย. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

22 มิ.ย. 2563 : ประกาศ งดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ประกาศ งดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563 : ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวเด่น

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว19 มิ.ย. 2563 : กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ข่าวเด่น

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ16 มิ.ย. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ8 มิ.ย. 2563 : ระบบการสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ระบบการสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 25638 มิ.ย. 2563 : กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)4 มิ.ย. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พ.ค. 2563 : กำหนดการโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย 2563 ข่าวเด่น

กำหนดการโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย 2563

30 เม.ย. 2563 : แอปพลิเคชั้น "หมอชนะ"

แอปพลิเคชั้น "หมอชนะ"


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ