รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

10 ก.ค. 2559 : กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

กิจกรรมรณรงค์เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

21 มิ.ย. 2559 : วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559

28 ก.พ. 2559 : "ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว" ข่าวเด่น

ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว ณ โรงแรมอะเดรียติก พัทยา จ.ชลบุรี

21 พ.ย. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดประชุมผู้ประกอบการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพ ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองของเด็ก ที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แกรน ฮาวเวิร์ด และ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ

18 พ.ย. 2558 : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ รุ่นที่ 1 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เเละพัสดุ ณ.ห้องมิ่งเมืองชั้น4 โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ รุ่น1 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2558 มีกลุ่มเป้าหมายได้เเก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง เเละพัสดุในสังกัดบ้านพักเด็กเเละเยาวชน ทั้งในพื้นที่ กทม. ภาคกลาง/ตะวันออก /เหนือและภาคใต้รวมทั้งสิ้น 138 คน

6 พ.ย. 2558 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม” ข่าวเด่น

การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ความกตัญญูของข้าพเจ้าที่ส่งผลดีต่อสังคม”

3 พ.ย. 2558 : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559 พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559 พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด

22 ต.ค. 2558 : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่คณะเยาวชนโครงการเรือฯประจำปี 2558 ข่าวเด่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานแก่คณะเยาวชนโครงการเรือฯประจำปี 2558

16 ต.ค. 2558 : ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตในยุคใหม่ และสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงแรมปริ๊นตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

14 ต.ค. 2558 : ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำ ระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมปริ๊นตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

3 ต.ค. 2558 : กิจกรรม "นักบิด จิตอาสา" ดินแดง ข่าวเด่น

นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานเปิดงาน "นักบิด จิตอาสา" ณ สวนสาธารณะ แฟลต 8 ชั้น อาคารชุดดินแดง 3 กรุงเทพ ฯ

19 ก.ย. 2558 : โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ข่าวเด่น

โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรวมพลัง ความสามัคคี การทำงาน เป็นทีม ความร่วมมือ ช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน

18 ก.ย. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 “จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพ ฯ

15 ก.ย. 2558 : โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายให้ความรู้ "การขับเคลื่อนงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ ฯ

14 ก.ย. 2558 : งานรวมพลัง...สรรสร้างจากอดีตสู่อนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศในโครงการต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพ ฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ