รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

13 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

6 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

29 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

22 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

15 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

8 มิ.ย. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

1 พ.ค. 2562 : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562เวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในจังหวัดชาย แดนภาคใต้มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นอื่นที่มีความหลากหลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯประกอบด้วย เด็กและเยาวชนชาย - หญิงอายุ15 - 18 ปี จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา สตูล

4 เม.ย. 2562 : องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวเด่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในครั้งนี้

29 มี.ค. 2562 : สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่น

สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

29 มี.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

13 มี.ค. 2562 : สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่น

รายการเกษตรอินทรีย์ วิถีท่องเที่ยว ในช่วงสภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

6 มี.ค. 2562 : ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์

27 พ.ย. 2561 : พิธีส่งเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2561 จำนวน 330 คน

24 พ.ย. 2561 : พิธีรับเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ผู้บริหารเรือ เนื่องในโอกาสแวะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2561

9 พ.ย. 2561 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

นายธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น ประธานมูลมิธิเรยูไก (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ