รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

28 พ.ย. 2562 : ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

12 พ.ย. 2562 : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข่าวเด่น

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

22 ต.ค. 2562 : มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม. ข่าวเด่น

มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม.19 ต.ค. 2562 : พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

9 ต.ค. 2562 : ประกวดกิจกรรมจิตอาสา ข่าวเด่น

ประกวดกิจกรรมจิตอาสาผ่านคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

9 ก.ย. 2562 : แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

8 ก.ย. 2562 : วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันเยาวชนแห่งชาติ

1 ก.ย. 2562 : เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ข่าวเด่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN

18 ส.ค. 2562 : การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ข่าวเด่น

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

11 ส.ค. 2562 : สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม

สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม

4 ส.ค. 2562 : คิดดี สังคมดี

คิดดี สังคมดี

20 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ