รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2563 : คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวเด่น

คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

19 ส.ค. 2563 : ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service ข่าวเด่น

ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service13 ส.ค. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)10 ส.ค. 2563 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 25636 ส.ค. 2563 : แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ข่าวเด่น

แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด195 ส.ค. 2563 : เงินอุดหนุนเด็กรอบเดือนสิงหาคม 2563 ออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ข่าวเด่น

เงินอุดหนุนเด็กรอบเดือนสิงหาคม 2563 ออกวันที่ 10 สิงหาคม 25633 ส.ค. 2563 : เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of Asean for Asean Economic Community - DSG AEC) ข่าวเด่น

เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of Asean for Asean Economic Community - DSG AEC)31 ก.ค. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)22 ก.ค. 2563 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ยกเลิกการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 256320 ก.ค. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 จากวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อรอผลการประชุมพิจารณาดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ของผู้แทนรัฐบาลอาเซียนและญี่ปุ่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 จากวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อรอผลการประชุมพิจารณาดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ของผู้แทนรัฐบาลอาเซียนและญี่ปุ่น15 ก.ค. 2563 : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ข่าวเด่น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

13 ก.ค. 2563 : เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 หัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์"9 ก.ค. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15000 บาท) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15000 บาท)9 ก.ค. 2563 : แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน3 ก.ค. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ