รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง ข่าวเด่น

เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง เกิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงสุภัสสรา ปทุมสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุภัสสรา ปทุมสกุล เกิดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๗๓๓๔

8 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

8 ก.พ. 2562 : เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน ๑๔ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

5 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

4 ก.พ. 2562 : เด็กชายกฤตพัส ฉิมพลี ข่าวเด่น

ชื่อบิดา นายวรรณธน ฉิมพลี อายุ 50 ปี , ชื่อมารดา นางสาวทองทิพย์ วงศ์ทวีลาภ อายุ 24 ปี ที่อยู่ / อาชีพ 59 ม.2 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร / ค้าขาย

4 ก.พ. 2562 : เด็กชายณัฐวัศห์ แซ่หลู่ ข่าวเด่น

ชื่อบิดา นายเหล่าซาง แซ่หลู่ อายุ 39 ปี ที่อยู่/อาชีพ 1088 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / ไม่มีข้อมูล ชื่อมารดา นางสาวอาซิง แซ่หวู่ อายุ 30 ปี ที่อยู่ / อาชีพ 48/ช หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ไม่มีข้อมูล

7 เม.ย. 2559 : เด็กชายรติบดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายรติบดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ถูกทอดทิ้งไว้บริเวณวัดหนองแขม กรุงเทพฯ ปัจจุบัน อายุ ๒ เดือน ๗ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ