รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

19 พ.ย. 2562 : เด็กหญิงไม่ทราบชื่อ-นามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงไม่ทราบชื่อ-นามสกุล ขณะพบเด็กอายุประมาณ 5 วัน พลเมืองดีได้พบเห็นเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณซอยสุเหราคลองหนึ่งซอย 16 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เวื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 17.50 น. หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ และนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 5847254-55 , 02 5847264 ในวันและเวลาราชการ

11 พ.ย. 2562 : เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน ข่าวเด่น

เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน เกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

11 พ.ย. 2562 : เด็กหญิงพัณณิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพัณณิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

11 พ.ย. 2562 : เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว เกิดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

11 พ.ย. 2562 : เด็กชายณัฐนน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐนน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

1 พ.ย. 2562 : เด็กชายกฤษดา เขียวผม ข่าวเด่น

เด็กชายกฤษดา เขียวผม เกิดประมาณวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๓ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

22 ต.ค. 2562 : เด็กชายอานันท์ กาหนุง ข่าวเด่น

เด็กชายอานันท์ กาหนุง เกิดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

22 ต.ค. 2562 : เด็กชายอานนท์ กาหนุง ข่าวเด่น

เด็กชายอานนท์ กาหนุง เกิดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

21 ต.ค. 2562 : เด็กชายไม่ทราบชื่อ - นามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายไม่ทราบชื่อ - นามสกุล อายุประมาณ 6 วัน น้ำหนักตัว ๓,๖๔๕ กรัม ผิวขาว ใบหน้ายาว มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดา - มารดา หรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดา - มารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ 78/1 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 583 - 8314, 02 583 - 3000 ในวันและเวลาราชการ

1 ต.ค. 2562 : เด็กชายธีระภัทร ไกรวิจิตร ข่าวเด่น

ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กทางสื่อมวลชน ของเด็กชายธีระภัทร ไกรวิจิตร

18 ก.ย. 2562 : เด็กชายภูดิศ (ชื่อตั้ง) ทวีปัญญากุล ข่าวเด่น

เด็กชายภูดิศ (ชื่อตั้ง) ทวีปัญญากุล เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

12 ก.ย. 2562 : เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กชายธันวา ศรีปัญญา ข่าวเด่น

เด็กชายธันวา ศรีปัญญา เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๒๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ ข่าวเด่น

เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ