ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงปณิดา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปณิดา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ สะพานลอยหน้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงน้ำหนึ่ง (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำหนึ่ง (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ริมถนน หมู่ที่ ๔ สะพานคลองลัดนางแท่น ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6 ก.ค. 2561 : เด็กชายกันต์ธีร์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายกันต์ธีร์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๒ ตุลาคมคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หน้าหอพักไม่ทราบชื่อ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงน้ำ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำ (ชื่อตั้ง) เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแบ๋ม เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงปภาพินท์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปภาพินท์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่พุ่มไม้สาธารณะ แถวเลียบคลองถนน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

6 ก.ค. 2561 : เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ ข่าวเด่น

เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบุษยพัชร์ สิงห์ยะบุศย์ อายุ ๒๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาเด็กชื่อนายภานุวัฒน์ สุภะ อายุ ๒๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ทาสี ข่าวเด่น

เด็หญิงฉัตรราภรณ์ ทาสี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี มารดาชื่อนางสาวราตรี มาสี บ้านเลขที่ ๓๖๕ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาของเด็กประสบปัญหาเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และมีอาการทางจิต ต่อมมามารดาของเด็กขาดการติดต่อ

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงวรรณา ม่วงงาม ข่าวเด่น

เด็กหญิงวรรณา ม่วงงาม เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบรรจง โชคดี บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาเด็กชื่อนายวิชาญ ม่วงงาม บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และมารดาขาดการติดต่อ

6 ก.ค. 2561 : เด็กชายฐิติพัศ หอมนวล ข่าวเด่น

เด็กชายฐิติพัศ หอมนวล เกิดประมาณวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรุ่งรัตน์ หอมนวล บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสามพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายปอง บุตรจั่น ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต และไม่สามารถติดต่อกับบิดาเด็กได้

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงแพรวา ธานวัตน์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงแพรวา ธานวัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแอ๊ด วงสาโรจน์ บ้านเลขที่ ๔/๑๑๐ ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ซอย ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บิดาเด็กชื่อนายสมหมาย ธานวัตน์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๔ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาของเด็กต้องโทษ และบิดาต้องประกอบอาชีพ ต่อมาบิดาของเด็กขาดการติด

2 ก.ค. 2561 : เด็กชายซันซาบีน กี้เจริญ ข่าวเด่น

เด็กชายซันซาบีน กี้เจริญ เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อายุ ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวคุลิกา ชี้เจริญ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สาเหตุเนื่องจาก มารดาทอดทิ้งเด็กไว้หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

2 ก.ค. 2561 : เด็กชายฐิติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายฐิติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกนำมาทอดทิ้งบริเวณซอยสำเริง ย่านตลาดฟลายเบิร์ด ในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงพรพิจิตรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพรพิจิตรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๑ ปี ๗ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่นะโมอาพาร์ทเม้นท์ (ห้องพักเลขที่ ๒๐๙) เลขที่ ๕๐๘/๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ของเด็ก

2 ก.ค. 2561 : เด็กชายธนดล ชนะพจน์ ข่าวเด่น

เด็กชายธนดล ชนะพจน์ เกิดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแสงดาว จันทร์เขียว อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๖/๗ ตำบลภพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ บิดาเด็กชื่อนายปรัชา ชนะพจน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๒ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

2 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงภาวิกา แผ่นสุวรรณ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงภาวิกา แผ่นสุวรรณ์ เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายภิมาร คงเผื่อน อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๕/๑ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มารดาเด็กชื่อนางสาวภาราดร แผ่นสุวรรณ์ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้ง


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ