รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

8 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

8 ก.พ. 2562 : เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน ๑๔ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

5 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

5 ก.พ. 2562 : เด็กชายลัคกี้ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายลัคกี้ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

4 ก.พ. 2562 : เด็กชายกฤตพัส ฉิมพลี ข่าวเด่น

ชื่อบิดา นายวรรณธน ฉิมพลี อายุ 50 ปี , ชื่อมารดา นางสาวทองทิพย์ วงศ์ทวีลาภ อายุ 24 ปี ที่อยู่ / อาชีพ 59 ม.2 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร / ค้าขาย

4 ก.พ. 2562 : เด็กชายณัฐวัศห์ แซ่หลู่ ข่าวเด่น

ชื่อบิดา นายเหล่าซาง แซ่หลู่ อายุ 39 ปี ที่อยู่/อาชีพ 1088 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / ไม่มีข้อมูล ชื่อมารดา นางสาวอาซิง แซ่หวู่ อายุ 30 ปี ที่อยู่ / อาชีพ 48/ช หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ไม่มีข้อมูล

28 ม.ค. 2562 : ด.ช.ไวทูน เสนาพุฒ (ทูน) และด.ช.ธันยพจน์ เสนาพุฒ (ตูน) ข่าวเด่น

๑. เด็กชายไวทูน เสนาพุฒ อายุ ๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขประจำตัวประชาชน ๑ – ๑๐๔๓ – ๐๑๔๔๔ – ๙๔ - ๔ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และ ๒. เด็กชายธันยพจน์ เสนาพุฒ อายุ ๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขประจำตัวประชาชน ๑ – ๑๐๔๓ – ๐๑๕๖๐ – ๓๙ – ๑ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ทะเบียนบ้านกลาง ๕/๕ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เด็กทั้งสองคนบิดาชื่อ นายนิมิตร์ เสนาพุฒ อายุ ๓๖ ปี มารดาชื่อ นางสาวสาหร่าย โพธิ์ศรี อายุ ๒๗ ปี

21 ม.ค. 2562 : เด็กชายพุฒิพงษ์(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายพุฒิพงษ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน ๒๐ วันหากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

10 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๓ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณศาลาพักผ่อนริมสนามหญ้าภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงปุญญิสา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปุญญิสา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๗ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

8 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา เกิดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์นอกสมรสและอยู่ในวัยเรียน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์หญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

8 ม.ค. 2562 : เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข ข่าวเด่น

เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข เกิดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กถูกสามีทอดทิ้ง ประกอบกับมารดาเด็กเป็นผู้พิการทางสายตา ซึ้งได้พักอาศัยอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างในซอยเคหะร่มเกล้า หากผู้ใดเป็นเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม ข่าวเด่น

เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๐ เดือนปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๗ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้ง บิดาต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะชั่วคราว ต่อบิดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา ข่าวเด่น

เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๖ เดือน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ ข่าวเด่น

เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน สาเหตุเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงขอแจ้งความประสงค์มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ