รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

11 มิ.ย. 2561 : เด็กชายณัฐดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๒๒ วัน อายุปัจจุบัน ๒ ปี ๖ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สาเหตุเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิต วงรังศรี (พลเมืองดี) พบกล่องเอกสารวางทิ้งไว้ในศาลาปากทางเข้าโรงโม่หิน ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ พบว่ามีเด็กทารกเพศชายถูกทิ้งไว้ และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับเด็ก

11 มิ.ย. 2561 : เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๕ วัน อายุปัจจุบัน ๑ ปี ๗ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องจาก นางสาวอมลวรรณ อนุสวาท (พลเมืองดี) อายุ ๓๒ ปี พบเด็กเพศหญิงถูกทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารข้างห้องครัว ภายในร้านน้องใหม่คาราโอเกะ เลขที่ ๑๐๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

17 พ.ค. 2561 : เด็กชายวันเฉลิม ศรีสังคม ข่าวเด่น

เด็กชายวันเฉลิม ศรีสังคม เกิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ เดือน อายุปัจจุบัน ๒ ปี ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวกิ่งแก้ว ศรีสังคม อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิต ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ จึงขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว

17 พ.ค. 2561 : เด็กชายชัชพล บุญถนอม (ไมค์) ข่าวเด่น

เด็กชายชัชพล บุญถนอม (ไมค์) เกิดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หลังคลอดได้ทอดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ จึงส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ฯ

8 พ.ค. 2561 : เด็กชายสวัสดิภาพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสวัสดิภาพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๘ วัน อายุปัจจุบัน ๒ เดือน เด็กเข้ารับ การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาฬสินธุ์ สาเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พบเด็กทารกถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณซอยคอนกรีตตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

4 พ.ค. 2561 : เด็กหญิงสลิณา ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้) ข่าวเด่น

เด็กหญิงสลิณา ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้) เกิดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๖ วัน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชุมพร สาเหตุเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเมืองดีพบเด็กถูกทิ้งในที่สาธารณะ บริเวณศาลาริมทาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 พ.ค. 2561 : เด็กหญิงน้ำฝน ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำฝน ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อายุประมาณ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งไว้หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

1 พ.ค. 2561 : เด็กชายกันตพงศ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกันตพงศ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อายุประมาณ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาจ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาจ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

1 พ.ค. 2561 : เด็กหญิงกานต์ธีรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงกานต์ธีรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณศาลาพักผู้โดยสารปากทางเข้าวัดพิมพา ริมถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ ๓๕ ช่องคู่ขนานขาเข้าจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

1 พ.ค. 2561 : เด็กหญิงปวัน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงปวัน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๒ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างสระน้ำ ภายในหมู่บ้านคลองหลวงเมืองใหม่ ซอย ๒/๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1 พ.ค. 2561 : เด็กชายนักรบ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายนักรบ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๖ เดือน ๑๑ วัน อายุปัจจุบัน ๖ เดือน ๒๗ วัน มารดาเด็กชื่อนางสร้อย พาราสี อายุ ๓๘ ปี สัญชาติลาว เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาคลอดแล้วทอดทิ้ง ไว้ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายธนวรรธน์ ชูโชค

เด็กชายธนวรรธน์ ชูโชค เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน ร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาแยกทางกับบิดา โดยมารดาติดเชื้อHIV

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายธนกฤษ ชูโชค

เด็กชายธนกฤษ ชูโชค เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาแยกทางกับบิดา โดยมารดาติดเชื้อHIV

2 เม.ย. 2561 : เด็กหญิงชีวาพร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงชีวาพร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ๑๑ วัน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณสวนลำไย ใกล้ชายแดนไทย-พม่า บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และไม่สามารถติดต่อมารดาบิดาและญาติของเด็กได้

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายวันใหม่(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายวันใหม่ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ๒๔ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งบนพงหญ้าข้างทางหลังโรงเรียนบ้านเหล่าหมู่ที่ ๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ