รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 7/2560

วันที่ของกิจกรรม : 14 ก.ย. 2560

วันพฤหัสบดีที่14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 7/2560 ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวรายงาน คณะกรรมการร่วมพิจารณาเลขากล่าวชี้เเจงบรรยากาศห้องประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ